Schoonselhof Deurne 26 – 9 – 1969 / Antwerpen 17 – 4 - 2013 Soetkin Soethoudt Soetkin Soethoudt werd gecremeerd en uitgestrooid op de nieuwe strooiweide

Soetkin Soethoudt was dichteres.