Schoonselhof Antwerpen 19 - 6 - 1870 / Antwerpen 7 - 4 - 1936 Julien Stoffels Het grafmonument voor Julien Stoffels  bevindt zich op perk U, Oost, graf 21.

Julien Stoffels was burgerlijk ingenieur.