Schoonselhof Reckheim 25 – 7 - 1847 / 14 - 1 - 1935 Charles Stoop Het grafmonument voor Charles Stoop bevindt zich op perk C, Oost, graf 10.

Charles Stoop was tolbeambte.