Schoonselhof Antwerpen  11 – 2 – 1869 / 10 – 3 – 1943 François Suys Het grafmonument voor François Suys bevindt zich op perk W, Zuid, graf 15.

François Suys was wisselagent.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie