Schoonselhof Ernest Louis Niguet was rentenier. Saint Didier (F) 10 - 3 - 1837 / Antwerpen 30 - 9 - 1911 Ernest Louis Niguet Het grafmonument voor Ernest Louis Niguet bevindt zich op perk Y, rij 07.