Schoonselhof Albert Oboussier was wisselagent en voorzitter van de beurscommissie. 24 - 9 - 1848 / 7 - 8 - 1925 Albert Oboussier Het grafmonument voor Albert Oboussier bevindt zich op perk Z 1, rij 20.