Schoonselhof Antwerpen 14 - 5 - 1883 / Berchem 23 - 3 - 1942 Jan Olieslagers Het grafmonument van Jan Olieslagers bevindt zich op de militaire begraafplaats, rij 33, graf 8.