Schoonselhof Lier 19 - 2 - 1878 / Antwerpen 31 - 5 - 1967 Isidoor Opsomer Het grafmonument voor Isidoor Opsomer bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen. Het is een ontwerp van Mark Macken.