Schoonselhof Frankfurt (D) 5 - 1 -1844 / Antwerpen 20 - 5 -1909 Herman Osterrieth Het grafmonument voor  de familie Herman Osterrieth  bevindt zich op perk Z1, rij 10.