Schoonselhof De familie Osterrieth is één van de vele belangrijke uit Duitsland afkomstige handelsfamilies die in de helft van de 19de eeuw naar Antwerpen kwamen en op economisch gebied hun stempel op de metropool drukten. 2 - 10 - 1869 / 30 - 5 - 1947 Robert Osterrieth Het prachtige grafmonument  voor de familie Osterrieth bevindt zich  op perk Z1, rij 8.