Schoonselhof Ukkel 23 - 1 - 1926 / Antwerpen 25 - 5 - 1997 Michel Oukhow Het  grafmonument voor Michel Oukhow bevindt zich op perk R, rij 11.