Schoonselhof Jan Baptist Paschael was klerk. Antwerpen 14 - 6 - 1868 / 10 - 6 - 1941 Jan Baptist Paschael Het grafmonument voor Jan Baptist Paschael bevindt zich op perk Z 1, rij 10.