Schoonselhof Antwerpen 4 - 1 - 1830 / Brasschaat 19 - 6 - 1899 Jules Pecher Het  eenvoudige  grafmonument voor Jules Pecher bevindt zich op perk Y, rij 17. Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.