Schoonselhof Frans Peeraerts was actief in de scheepvaart als onderdirecteur van Canadian Pacific. Frans Peeraerts was ook ere-voorzitter van “Doe het goede om het goed”. Antwerpen 13 - 3 - 1890 / 23 - 8 - 1975 Frans Peeraerts Het grafmonument voor Frans Peeraerts bevindt zich op perk Y, rij 37. Het is een werk van beeldhouwer Mark Macken.