Schoonselhof Magda Peeters was letterkundige en dichteres van onder meer Avondbloem. Op 6 juli 1918 huwde zij schilder en glazenier Eugeen Yoors. Magda Peeters was eveneens een bekende vredesactiviste. Antwerpen 31 - 1 - 1892 / Berchem 3 - 11 - 1989 Magda Peeters Het grafmonument voor Magda Peeters en  Eugeen Yoors bevindt zich op perk R, rij 4.  De inscripties, de pelgrimsstaf en schelp, verwijzen naar zijn lidmaatschap van de Antwerpse kunstvereniging "De Pelgrim".  Het is een ontwerp van Renaat Verbruggen.