Schoonselhof Michel Pelemans was klerk. Merksem 23 - 2 - 1870 / Antwerpen 7 - 7 - 1904 Michel Pelemans Het grafmonument voor Michel Pelemans bevindt zich op perk Y, rij 23.