Schoonselhof Maurice Peremans was overste van de Radiologische afdeling van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. Peremans was voorzitter van de Medische Kring. 10 - 6 - 1885 / 29 - 11 - 1940 Maurice Peremans Het grafmonument voor  Maurice Peremans bevindt zich op perk V, Zuid. Het portretmedaillon  is vervaardigd door beeldhouwer  Josuë Dupon.