Schoonselhof Borgerhout 15 - 8 - 1931 / Antwerpen 4 - 6 - 1975 Hugues C. Pernath Het grafmonument voor  Hugues C. Pernath bevindt zich  op perk R, rij 4.