Schoonselhof Gust Persoons was bekend als kapelmeester van de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Zijn voornaamste werken waren onder meer koorwerken en de "Ruusbroec-mis". Antwerpen 7 - 11 - 1905 / 16 - 5 - 1971 Gust Persoons Het  grafmonument voor Gust Persoons bevindt zich op perk R, rij 4.