Schoonselhof Maximilien Petijon was herbergier. 2 - 10 - 1825 / Antwerpen 11 - 9 - 1884 Maximilien Petijon Het grafmonument voor  Maximilien Petijon bevindt zich  op perk Y, rij 26.