Schoonselhof Brasschaat 24 - 3 - 1865 / 3 - 8 - 1925 Frans Philipsen Het grafmonument voor Frans Philipsen bevindt zich op perk H.  De bronzen portretplaquette werd vervaardigd door Arthur Pierre.