Schoonselhof Antwerpen 30 - 7 - 1866 / 2 - 9 - 1938 Arthur Pierre Het eenvoudige grafmonument  voor Arthur Pierre bevindt zich  op perk Y, West.