Schoonselhof Leon Pierre was dokter. Hij was de broer van beeldhouwer Arthur Pierre. Antwerpen 4 - 8 - 1872 / 28 - 6 - 1939 Leon Pierre Het grafmonument van Leon Pierre bevindt zich op perk Y, rij 16.