Schoonselhof Salomon Pinkhof was sigarenfabrikant. Rotterdam 7 - 1 - 1854 / Antwerpen 11 - 11 - 1927 Salomon Pinkhof Het grafmonument voor Salomon Pinkhof  bevindt zich op perk I, West.