Schoonselhof Victor Pittoors was handelsagent. Antwerpen 17 - 2 - 1851 / 14 - 12 - 1916 Victor Pittoors Het grafmonument voor Victor Pittoors bevindt zich op perk Z 1, rij 14.