Schoonselhof Voordrachtskunstenaar Juliaan Platteau was lid van het Vlaams Fronttoneel en van het IJzerbedevaartcomité. Antwerpen 26 - 3 - 1894 / Bonheiden 1 - 12 - 1964 Juliaan Platteau Het grafmonument voor Juliaan Platteau bevindt zich op perk R, rij 3.