Schoonselhof Edward Poffé is de schrijver van "Plezante mannen in een plezante stad" en van "De zingende stede". Tienen 11 - 10 - 1862 / Antwerpen 26 - 12 - 1920 Henricus Edward Poffé Het grafmonument voor Henricus Edward Poffé bevindt zich op perk U, rij G1.  Het werd overgebracht van de in 1936  gesloten Kielbegraafplaats.