Schoonselhof Leon Possemiers was klerk. Antwerpen 29 - 9 - 1875 / 27 - 10 - 1919 Leon Possemiers Het grafmonument voor Leon Possemiers bevindt zich op perk Z 1, Noord.