Schoonselhof Henri Ratinckx was boekdrukker en woonde in “huis Rodenborg” op de Grote Markt 40 in Antwerpen.  Met dank aan Albert Ratinckx voor de informatie. Antwerpen 29 - 11 - 1795 / Antwerpen 21 - 1 - 1866 Henri Ratinckx Het grafmonument voor Henri Ratinckx bevindt zich op perk Y, rij 14 en werd overgebracht van de, in 1936,  gesloten Kielbegraafplaats.