Schoonselhof Jacobus Ratinckx was de zoon van Henri Ratinckx. Hij was boekdrukker en woonde in “huis Rodenborg” op de Grote Markt 4 in Antwerpen.  Met dank aan Albert Ratinckx voor de informatie. Antwerpen 20 - 5 - 1828 / Antwerpen 22 - 10 - 1866 Jacobus Ratinckx Het grafmonument voor Jacobus Ratinckx bevindt zich op perk Y, rij 14 en werd overgebracht van de, in 1936,  gesloten Kielbegraafplaats..