Schoonselhof Charles Louis Rausenberger was administrateur van de Pelleteries Générales. 20 - 2 - 1904 / 16 - 12 - 1944 Charles Louis Rausenberger Het grafmonument van  Charles Louis Rausenberger  bevindt zich op perk Z1, rij 03.