Schoonselhof Ludovica Reintjens was winkelierster in suikergoed. Antwerpen 1 - 3 - 1865 / 11 - 7 - 1943 Ludovica Reintjens Het grafmonument van  Ludovica Reintjens bevindt zich  op perk O, Oost.