Schoonselhof Jos Remes was winkelier. Antwerpen 26 - 3 - 1866 / 3 - 8 - 1909 Jos Remes Het grafmonument voor Jos Remes  bevindt zich op perk Y, rij 20.