Schoonselhof Arthur Renard was koopman. Verviers 11 - 10 - 1839 / Antwerpen 31 - 1 - 1892 Arthur Renard Het grafmonument voor Arthur Renard bevindt zich op perk Z 1, rij 10.