Schoonselhof Victor Resseler was ondervoorzitter van het liberaal Vlaams verbond en gemeenteraadslid. Victor Resseler was ook dagbladschrijver, drukker en uitgever. Antwerpen 29 - 4 - 1877 / Antwerpen 14 - 2 - 1955 Victor Resseler Het graf voor Victor Resseler bevond zich op perk H maar werd intussen geruimd.