Schoonselhof Eugenia Retsin was rentenierster. Antwerpen 3 - 3 - 1843 / Antwerpen 4 - 11 - 1908 Eugenia Retsin Het grafmonument voor Eugenia Retsin bevindt zich op perk Z 1, rij 24.