Schoonselhof Frederic Retsin was klerk. Antwerpen 4 - 8 - 1868 / 5 - 2 - 1940 Frederic Retsin Het grafmonument voor Frederic Retsin  bevindt zich op perk Z 1, rij 24.