Schoonselhof Vlissingen 29 - 12 - 1833 / Antwerpen 6 - 3 - 1902 Louis Retsin Het grafmonument voor Louis Retsin bevindt zich op perk Z 1, rij 24.