Schoonselhof George Rickard was ingenieur. Devenport (GB) 1 - 2 - 1844 / Hoboken 22 - 1 - 1900 George Rickard Het grafmonument voor George Rickard bevindt zich op perk Z 1, rij 03.