Schoonselhof Julius Roekaert was rivierloods. Antwerpen 23 - 3 - 1874 / Antwerpen 2 - 11 - 1949 Julius Roekaert Het grafmonument voor Julius Roekaert bevindt zich op perk Y, rij 24.