Schoonselhof Lodewijk Roekaert stierf amper acht jaar oud. Antwerpen 16 - 3 - 1905 / Antwerpen 11 - 5 - 1913 Lodewijk Roekaert Het grafmonument voor  Lodewijk Roekaert bevindt zich  op perk Y, rij 24.