Schoonselhof Jan Baptiste Roelandts was rentenier. Antwerpen 10 - 6 - 1842 / 10 - 5 - 1926 Jan Baptiste Roelandts Het grafmonument voor Jan Baptiste Roelandts bevindt zich op perk Z 1, rij 05.