Schoonselhof Sophie Rolle was huisvrouw. Kiev 14 - 6 - 1884 / Wilrijk 10 - 3 - 1930 Sophie Rolle Het grafmonument voor Sophie Rolle bevindt zich op perk I, rij F 1.