Schoonselhof Petrus Rommens was rentenier. Wilmarsdonk 30 - 8 - 1806 / Antwerpen 9 - 6 - 1879 Petrus Rommens Het grafmonument van Petrus Rommens bevindt zich op perk Y, rij 18.