Schoonselhof Marcel Roost was advocaat. Antwerpen 13 - 6 - 1896 / Antwerpen 25 - 10 - 1965 Marcel Roost Het grafmonument voor Marcel Roost bevindt zich op perk Y, rij 23.