Schoonselhof Antwerpen 12 - 3 - 1909 / Antwerpen 13 - 3 - 1981 Gustaaf Roth Het grafmonument voor Gustaaf Roth bevond zich op perk U, rij 22  maar werd intussen geruimd.