Schoonselhof Eduard Rousseaux was bediende bij het provinciebestuur. Antwerpen 8 - 4 - 1838 / 25 - 8 - 1908 Eduard Rousseaux Het grafmonument voor Eduard Rousseaux bevindt zich op perk Y, rij 02.