Schoonselhof Karel Rovies was actief in de muziekwereld. Hij schreef onder meer "Eerste Zomerdag". Ook dochter Elsa Rovies (1900-1920) is hier begraven. Borgerhout 5 - 9 - 1870 / 1 - 9 - 1950 Karel Rovies Het grafmonument voor Karel & Elsa Rovies bevindt zich op perk Y, rij 4. Een marmeren portretmedaillon voor Elsa Rovies in  een ontwerp van beeldhouwer Arthur Pierre siert het graf.