Schoonselhof Ronse 20 - 4 - 1848 / Antwerpen 30 - 3 - 1923 Gustave Royers Het grafmonument voor Gustave Royers bevindt zich op perk Z1, op het tussenstuk. Het werd op stadskosten overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats. Het reliëf is een ontwerp van beeldhouwer Josué Dupon.