Schoonselhof Paul Rueff was agent bij een zeevaartcompagnie. Huningue 8 - 6 - 1869 / Antwerpen 8 - 3 - 1937 Paul Rueff Het grafmonument voor Paul Rueff  bevindt zich op perk J, rij E 2.